Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων

Πίνακας:

 

Υδραυλικός.
Πλακέτα:

 

VASSLER -05
Στάσεις:

 

Έως 16.
Λειτουργία:

 

Αυτόματο, Καθόδου έως 16 στάσεις αναλογικά, Ανόδου – καθόδου μέχρι 16 στάσεις σειριακά με πλακέτες ορόφου.
Τύπος: Συνεργασία με όλους τους τύπους βαλβίδων.
Ταχύτητα:

 

Έως 1,6 m/s.
Φωτισμός:

 

220V – 42V -12V
Συνεργασία πινάκων:

 

Έως  2 ανελκυστήρες.
Σειριακή επικοινωνία:  Δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας μεταξύ πίνακα και θαλάμου.
Γενικό:

 

( + ) ή ( – ) 12V ή 24V.
Τύπος πορτών:

 

Όλοι  τύποι.
Ευκολία χρήσης: Εύκολη πρόσβαση στις παραμέτρους της πλακέτας μέσω τηςLCD οθόνης. (Παρέχετε στάνταρ στο πίνακα).
Μνήμη βλαβών:

 

Ναι, μέχρι 99 βλάβες.
Τύπος Display:

 

Δεκαδικό , ABCD ,7-segment.
Προ– άνοιγμαπορτών:

 

Ναι.
Δυνατότητα απεγκλωβισμού:

 

Ναι.
Απομακρυσμένη Πρόσβαση: Ναι.
Πρότυπα: EN 81-1, EN 12015, EN 12016