Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων με Soft Starter

Πίνακας: Υδραυλικός Soft starter .
Πλακέτα: VASSLER –05
Στάσεις: Έως 16. 
Λειτουργία: Αυτόματο, Καθόδου έως 16 στάσεις αναλογικά, Ανόδου – καθόδου μέχρι 16 στάσεις σειριακά με πλακέτες ορόφου.
Τύπος: Συνεργασία με όλους τους τύπους βαλβίδων. 
Ταχύτητα: Έως 1,6 m/s.
Φωτισμός: 220V – 42V
Συνεργασία πινάκων: Έως  2 ανελκυστήρες.
Σειριακή επικοινωνία:  Δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας μεταξύ πίνακα και θαλάμου. 
Γενικό: ( + ) ή ( – ) 12V ή 24V.
Τύπος πορτών: Όλοι  τύποι.
Ευκολία χρήσης: Εύκολη πρόσβαση στις παραμέτρους της πλακέτας μέσω της LCDοθόνης. (Παρέχετε στάνταρ στο πίνακα).
Μνήμη βλαβών: Ναι, μέχρι 99 βλάβες.
Τύπος Display: Δεκαδικό , ABCD ,7-segment.
Προ– άνοιγμαπορτών: Ναι.
Δυνατότητα απεγκλωβισμού: Ναι. 
Απομακρυσμένη Πρόσβαση: Ναι.
Πρότυπα: EN 81-1, EN 12015, EN 12016
Πλεονεκτήματα Soft starter :  ·          Ομαλή εκκίνηση του ανελκυστήρα 

·          Ομαλό σταμάτημα του ανελκυστήρα 

·          Οικονομία ρεύματος του ανελκυστήρα (κατάλληλο για περιοχές με πρόβλημα δικτύου )