Μηχανικός πίνακας 2 ταχυτητων με πλακέτα “Vassler-08”

Πίνακας: Ηλεκτροκίνητος.
Πλακέτα: VASSLER –08 
Στάσεις: Έως 32. 
Λειτουργία: Αυτόματο, Καθόδου έως 32 στάσεις αναλογικά , Ανόδου –καθόδου μέχρι 32 στάσεις σειριακά με πλακέτες ορόφου.
Τύπος ανελκυστήρα: 2 ταχυτήτων 
Ταχύτητα: Έως 2 m/s
Φωτισμός: 220V – 42V -12V
Συνεργασία πινάκων: Έως  3 ανελκυστήρες.
Σειριακή επικοινωνία Δυνατότητα επικοινωνίας πίνακα με θάλαμο & πίνακα με πλακέτες ορόφου όλα σειριακά. 
Γενικό: ( + ) ή ( – ) 12V ή 24V.
Τύπος πορτών: Όλοι  τύποι.
Ευκολία χρήσης: Εύκολη πρόσβαση στις παραμέτρους της πλακέτας μέσω της LCDοθόνης. (Παρέχετε στάνταρ στο πίνακα).
Μνήμη βλαβών: Ναι , μέχρι 99 βλάβες με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. 
Τύπος Display: Δεκαδικό , ABCD ,7-segment.
Προ– άνοιγμαπορτών: Ναι.
Ρολόι πραγματικού χρόνου: Ναι.
Δυνατότητα απεγκλωβισμού: Ναι. 
Απομακρυσμένη Πρόσβαση: Ναι.
Πρότυπα: EN 81-1, EN 12015, EN 12016