Μηχανικός πίνακας ανελκυστήρων 1 ταχύτητας πλακέτα “Vassler-05”

Πίνακας: Ηλεκτροκίνητος
Πλακέτα : VASSLER -05
Στάσεις : Εως 16.
Λειτουργία : Αυτόματο, Καθόδου μέχρι 16 στάσεις αναλογικά , Ανόδου –καθόδου εως16.
Τύπος ανελκυστήρα : 1 ταχύτητας – 2 ταχυτήτων 
Φρένα : Συνεργασία με όλους τους τύπους
Ταχύτητα : 1,6 m/s
Φωτισμό: 220V –42V
Συνεργασία πινάκων : Εως 2 ανελκυστήρες μαζί .
Σειριακή επικοινωνία : Δυνατότητα επικοινωνίας πίνακα με θάλαμο & πίνακα με πλακέτες ορόφου όλα σειριακά .
Γενικό : ( + ) ή ( – )
Τύπος πορτών : Όλοι  τύποι .
Ευκολία χρήσης : Εύκολη πρόσβαση στις παραμέτρους της πλακέτας μέσω τηςLCD οθόνης. (Παρέχετε στάνταρ στο πίνακα)
Μνήμη βλαβών : Ναι , μέχρι 99 βλάβες .
Τύπος Display : Δεκαδικό , ABCD ,7-segment.
Προ– άνοιγμαπορτών: Ναι.
Δυνατότητα απεγκλωβισμού Ναι.
Απομακρυσμένη Πρόσβαση : Ναι.
Πρότυπα : EN 81-1, EN 12015, EN 12016